Referenciák

Ügyfélminősítés

Az Ügyfélminősítő rendszer célja, hogy teljes körű adatnyilvántartást és adatkezelést valósítson meg a bank valamennyi ügyfele vonatkozásában, biztosítva ezzel a gyors, megbízható és az előírások szerinti ügyintézést.
Ennek során tartsa nyilván az ügyfelek alap- és kiegészítő adatait, minősítéseinek alap- és eredmény adatait, minősítéseit, a részükre meghatározott limiteket. A megvalósított rendszer a bevitt és származtatott adatok alapján adjon egyszerűen kezelhető támogatást a banki dolgozók számára az ügyfelek gyors, pontos kiszolgálásához, szerződéseik és ügyleteik előírás szerinti kezeléséhez, valamint az ügyfélkör áttekinthetősége és csoportosíthatósága révén a különféle jelentések, kimutatások elkészítéséhez.

A vastag klienses rendszer segítségével a banki felhasználók el tudják végezni az ügyfelek minősítését, limitszámításaikat, ügyfélcsoportok képzését, stb. Az Ügyfélminősítő rendszer funkcionálisan jól elkülöníthető modulokból áll, melyek a következők:
 • Ügyfelek

  A bank ügyfelek nyilvántartására, főbb adatainak kezelésére és az ügyfél limitek figyelésére szolgál.

 • Adósminősítés

  Tartalmazza az ügyfél minősítésének alapját képező értékelési adatok nyilvántartását, a minősítések bank által meghatározott algoritmusait különböző ügyféltípusokra vonatkozóan, valamint ezek alapján a rendszer által készített minősítések nyilvántartását.

 • Limitszámítás és nyilvántartás

  Az ügyfelek limitösszegének kiszámítására, valamint idősoros nyilvántartására szolgál

 • Ügyfélcsoportok kezelése

  Az ügyfelekből képzett ügyfélcsoportok, tagok nyilvántartására, az ügyfélcsoport limitjének kiszámítására, idősoros nyilvántartására szolgál

 • Algoritmusmodellező

  A minősítési algoritmusok modellezésére, az algoritmusok összeállítására, kialakítására és tesztelésére szolgál

 • Lekérdezések

  Különböző kimutatások, lekérdezések készítését, jelentésszolgálatok kiszolgálását támogatja a rendszer teljes adatkörének felhasználásával.

Közvetítői hitelezés

A Közvetítői Hitelezési Rendszer rendszer célja, hogy teljes körű adatnyilvántartást és adatkezelést valósítson meg a bank Közvetítői Hitelprogramjának valamennyi ügyfele vonatkozásában, biztosítva ezzel a gyors, megbízható és az előírások szerinti ügyintézést.
Ennek során nyilván tarja az ügyfelek alap- és kiegészítő adatait, a kérelmek értékelésének alap- és eredmény adatait, az általuk felajánlott biztosítékokat. A rendszer a bevitt és származtatott adatok alapján egyszerűen ad támogatást a banki dolgozók számára az ügyfelek gyors, pontos kiszolgálásához, szerződéseik és ügyleteik előírás szerinti kezeléséhez, valamint az ügyfélkör áttekinthetősége és csoportosíthatósága révén a különféle jelentések, kimutatások elkészítéséhez.
A rendszer alkalmas arra, hogy a hitelkérelmek befogadásától a hitelek monitoringján keresztül a szerződések kifutásáig támogassa a banki szakterületek munkáját, sokrétű lekérdezési lehetőségével segítséget nyújtson banki szintű statisztikák és elemzések készítéséhez.

A web-es működésű Közvetítői rendszer segítségével a Bank ügynökhálózaton keresztül tud standardizált hiteltermékeket értékesíteni.
A rendszer támogatja az ügynökök munkáját a hitelkérelmek befogadásában, a kérelmek automatikus elbírálásában, a szerződések megkötésében és a hitelgondozásban is. A rendszer segítségével az ügynökök előállíthatják a megkötendő hitelszerződéshez szükséges összes dokumentumot.
A rendszer közvetítőknél előszűrést végez az ügyfél és a hitelkérelem alkalmasságáról. A Bankon belül működő automatikus értékelő modul fogadja és elbírálja az ügynököktől beérkező kérelmeket, vizsgálja a megfelelőséget, támogatástartalmat számít, ügyfélminősítést és fedezetértékelést végez. Elutasítás esetén azonnal, pozitív értékelés esetén pedig ügyintézői jóváhagyás és kézi adat kiegészítés után küldi vissza a választ az ügynöknek.
A rendszer összeköttetésben van központi Számlavezető rendszerrel, így biztosítható az egységes ügyfélnyilvántartás. A Számlavezető rendszeren keresztül van megoldva a KHR információk lekérdezése. A megkötött szerződések interfészeken keresztül bekerülnek az Számlavezető rendszerbe, ahol a tényleges pénzforgalom is bonyolódik.
A hitelek futamideje alatt a közvetítők a Közvetítői rendszerben végzik a hitelgondozási, és az esetleges szerződésmódosítási feladatokat, indítják a folyósítási igényeket. Számlavezető rendszer interfészen keresztül információkat kapnak a hitelek pénzforgalmi adatairól, tőke, kamatmozgásokról.
A rendszer össze van kapcsolva a bank központi ügyfélminősítő rendszerével, a Portfolió rendszerrel, az adósminősítések, objektív és szubjektív adatlapok adatcseréjéhez.
A rendszer e-mail kapcsolatban van az MVH-val a mezőgazdasági azonosítóval rendelkező ügyfelek támogatástartalmi információinak lekérdezéséhez és feladásához.
A rendszer két fő modulból áll, az ún. Adatgyűjtő modult a közvetítők, míg az ún. Értékelő modult a bank használja.

KOMVIR - Közúti Országos Műszaki és Vezetői Információs Rendszer

A Professzionál Informatikai Zrt. alvállalkozójaként 2008-ban fejlesztésre került Közúti Országos Műszaki és Vezetői Információs Rendszer célja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szervezetében felhasználásra kerülő különböző informatikai rendszerekből származó adatbázisok kezelése egy egységes felületen. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilvántartásainak összekapcsolását a mindenkori közúti topológia biztosítja.

A KOMVIR rendszer feladata a vállalati információs rendszer adatainak térbeli elérhetősége és elemzése. A fejlesztés célja kettős volt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. belső vezetői információs rendszere téradatbázis alapjának létrehozása, valamint a külső adatszolgáltatások megvalósítása.

A kialakított web felület (belső intranet és külső internet) alkalmas az informatikai rendszerek közötti adatmegosztásra és a sokrétű lekérdezhetőségre mind szöveges riportok, mind térképi riportok formájában.

FA-KINCS-TÁR

A térinformatikai rendszer alkalmas arra, hogy az Európai Uniós jogharmonizációt követő hazai joggyakorlathoz igazodó építésügyi, természet- és környezetvédelmi hatósági eljárásokhoz háttéradatot szolgáltasson a közterületek fás szárú növényvagyonáról

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek térképi nyilvántartása

Az alkalmazás a Budapest területén elhelyezésre került szelektív hulladékgyűjtő szigetek földrajzi helyének térképi megjelenítését, karbantartását, valamint az egyes szigethelyszínekhez tartozó adatok nyilvántartását végzi.